5 Dinars (P-19, signature 15A)
Central Bank of Jordan - 2nd Issue

Obverse: King Hussein
Reverse: Al-Deir in Petra
Color: Red
Size: 152.00 mm x 76.00 mm
Signatories: Salem Masa'deh and Dr. Said Al-Nabulsi
Date: undated; probably printed between November 1974 and November 1976

XXX
XXX
Prefix Min # Recorded Max # Recorded Notes
أأ 000075
أب
أج
أد
أهـ
أو
أز
أح
أط
أي
أك
أل
أم
أن
أع
أف
أق
أر
أس
أض
أخ
أث
أذ